Skadeanmälan

Skadeanmälan godsvagn » 

Om en vagn skadats vid lastning eller lossning. 

Om en container ankommit skadad eller skadats vid lastning/lossning, vänligen kontakta Kundservice.


Reklamation

NYTT FORMULÄR - Reklamation av gods »

Fyll i formuläret när gods har skadats, förminskats eller försenats. Detta ska reklameras ”utan oskäligt uppehåll” (enligt 3 kap §31 Järnvägstrafikslagen samt NSAB2000 §29). Bifoga foton eller annat underlag. Du får bekräftelse via e-post att vi mottagit din reklamation. 

 

 

Våra besiktningsprotokoll för lösa lastbärare

Detta protokoll används på terminal vid utcheckning av lastbärare.

Besiktningsprotokoll vid skada på lastbärare »
Inspection report of damage to loading unit »
Besichtigungsprotokoll bei Schäden an Ladeeinheiten »