Vi erbjuder i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen ett sätt för ert företag att få den starkaste miljömärkningen – Bra Miljöval – för ert transportarbete med Green Cargo.

Trenden att företag granskas ur ett hållbarhetsperspektiv kommer inte att minska. En oberoende miljömärkning ger ett enkelt, trovärdigt besked om ert företags miljöprestanda. Märkning med Bra miljöval stärker och skyddar ert varumärke i kontakter med beslutsfattare, samhälle samt dagens och morgondagens medarbetare.

Med Green Cargo får ni som kund på ett enkelt sätt en möjlighet att märka era transporter med Bra Miljöval. Dessutom till ett avsevärt lägre pris än att göra en helt egen ansökan.

Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval är den enda miljömärkning där kraven utformas helt av en oberoende natur- och miljöorganisation. Bra Miljöval är därför den miljömärkning som ställer tuffast krav och har högst trovärdighet.


Märkning Bra Miljöval

  • Intyget som bekräftar att era transporter med oss har märkts med Bra Miljöval delas ut i samband med vårt årliga seminarium Hållbar Logistik.
  • När ni väljer att märka era transporter med Bra Miljöval med hjälp av oss får ni varje år en redovisning av miljöpåverkan för era transporter och alla data revideras av extern revisor.
  • Bra Miljöval-kriterierna för transporter ställer krav på hur mycket ickeförnybar energi som får användas samt krav på låga miljö- och hälsoskadliga utsläpp. När transporten är eldriven ställs det även krav på hur elen producerats.
  • Märkningen är en tredjepartsmärkning. Det innebär att den varken är kopplad till säljaren eller köparen. Eftersom märkningen är oberoende så anpassas inte krav och regler till vissa företag eller produkter. Märkningen utgår från miljöns bästa och de krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta.

Era transporter kan bli ett starkt miljöargument – låt oss ta fram ett prisförslag och ett förhandsbesked. Kontakta oss! sales@greencargo.com