Miljömärkta transporter

Green Cargo hjälper svenskt näringsliv att nå miljömålen. Låg energiförbrukning och el från förnybara källor ger
storskaliga fossilfria transporter. Transporter som sker med eltåg är det miljövänligaste alternativet som finns på marknaden. Green Cargos transportarbete sker till över 94 procent med eltåg, cirka tre procent med dieseltåg och tre procent med lastbil. Det gör i sin tur att våra godstransporter är godkända som Bra Miljöval. 


Vi hjälper idag många företag att nå miljömål avseende CO2-utsläpp. Varje dygn kör vi gods motsvarande 10 000 lastbilstransporter. Det är detsamma som en karavan med lastbilar som är över 30 mil lång. Vår insats handlar alltså inte bara om en omfattande reducering av CO2-utsläpp, utan också om tryggare vägar.

 

Social och ekonomisk hållbarhet

Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan. Transportsektorn står för cirka 30 procent av CO2-utsläppen i Sverige och det är lastbilstransporter som ökar. Priskonkurrensen är tuff både för järnvägsföretag och seriösa lastbilsåkerier som vill satsa på både miljö och goda arbetsvillkor för chaufförerna. Green Cargo och våra partners arbetar för en transportbransch vi alla kan vara stolta över, vi som kör och företagen som anlitar oss.

Att anlita Green Cargo ger en trygg vetskap om att transporten utförs med minimal klimatpåverkan, goda arbetsvillkor för personalen och med fokus på hög säkerhet och en långsiktigt hållbar ekonomi.

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och OHSAS 18001:2007, läs mer »