Ekonomiskt hållbarhet

Med en samlad organisation nyttjas kompetenser och resurser bättre och företagets leveransförmåga stärks. Sammanlagt har nya och förnyade transportavtal tecknats för 748 MSEK under 2017 med bland annat St1 Supply, Holmen Skog, Gällö Timber, Maersk och Billerud/Korsnäs och Moelven. Vi nådde en högre punktlighet och hade en hög kundnöjdhet, levererade en stabil produktion och hade god kostnadskontroll som gett positivt resultat. Samtliga faktorer påverkar utfallet av bolagets lönsamhet positivt.

Vi arbetar för en långsiktig fordonsstrategi och beslut har tagits att utvärdera ett antal lok och vagnar. Avtal har signerats med Softronic angående köp av sexaxliga Transmontana-lok, och två lok levererades i slutet av sommaren 2018. Green Cargo fordonsstrategi ska inte bara ge ökad kapacitet och säkerhet, utan även sänkta transportkostnader. 

Resultat och rapporter »