Fokus på punktlighet

Vi transporterar gods i ett nätverk som sträcker sig över hela Sverige och Norge. Tillsammans med våra partners når vi tusentals orter i Europa. Det är våra resurser – 1 900 anställda, 360 lok och 5 000 vagnar – som samverkar för att få detta att fungera.

Punktligheten är av största vikt för oss och vi genomför kontinuerliga kvalitetssatsningar och -mätningar under året. Punktligheten till kund inom utlovad timme blev under 2017 93,2 procent, vilket är samma stabila nivå som 2016 och i närheten av målet 95 procent.

Det finns aspekter som påverkar punktligheten till kund som vi inte rår över som väderpåverkan; sträng kyla, mycket snö och höststormar som mer eller mindre påverkar kvaliteten varje år.

  Utfall 2017 Mål 2017 Utfall 2016
Puntklighet till kund inrikes, % (inom utlovad timme, järnväg) 93,2 95 90