Klimatpåverkan nära noll

Vårt transportarbete sker till över 95 procent med eltåg. Transporter med dieseltåg och lastbil står för mindre än fem procent var. Vattenkraft och lättrullade stålhjul ger en klimatpåverkan som är mycket nära noll. Därför är Green Cargo, som enda rikstäckande godstransportföretag, godkänt som Bra Miljöval för godstransporter. När klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och Regeringen satt mål för en fossilfri fordonsflotta år 2030 levererar vi storskaliga fossilfria transporter med eltåg redan idag.

Green Cargo är certifierade enligt ISO 14001:2015. I enlighet med krav från standarden ligger vår miljöpolicy tillsammans med bolagets identifierade miljöaspekter till grund för bolagets aktiviteter inom området.

Vi tar hänsyn till aspekter i projekt, vid tjänsteutveckling, inköp och andra förändringar samt ha en dialog om miljöarbetet med de kunder eller samarbetspartners som så önskar. Aktiviteterna inom ramen för miljöledningssystemet är huvudsakligen inriktade mot den delen av transportkedjan som drivs med diesellok, då det är där den största påverkan finns.

 

Utveckling av fordonsflottan

Vi arbetar ständigt med att se över och utveckla vår befintliga fordonsflotta, både vagnar och lok, med exempelvis tekniska innovativa lösningar för effektivare och mer miljöanpassade transporter. Några aktiviteter som vi fokuserar på och som förbättrar bolagets miljöprestanda är:

  • Uppgradering av vår lokflotta med två nya ellok som är betydligt mer eleffektiva än dagens lok.
  • Anpassning och optimering av bolagets vagnflotta för större volymkapacitet och för att lasta mer för högre hastigheter.
  • Uppdaterade och förbättrade arbetssätt med målet att elåtermatning hos våra Re-lok kommer öka till 19 procent från dagens 14 procent.
  • Start-stopp-funktion är installerad på 62 av bolagets diesellok av modell Td. Resultatet visar att tomgångskörningen minskat med 63 procent. Funktionen hjälper produktionspersonalen att kraftigt minska tomgångskörningen utan att påverka driftsäkerheten eller effektiviteten. Förutom att minska dieselförbrukning och klimatutsläpp så leder automatiken till en bättre arbetsmiljö med minskat buller och minskade dieselavgaser. Nästa steg är att installera ett liknande system på T44-loken.
  • Eco-Drive-utbildning för lokförare samt eventuell test-installation av Eco-Driving-modul i tio lok. Modulen är en teknisk lösning som i realtid ger lokförarna information om hur energibesparande de kör.