För Green Cargo omfattar begreppet hållbarhet även hur vi som företag och medarbetare agerar och interagerar med det övriga samhället. Vi har alkolås i våra tjänstebilar, vi arbetar för minskat buller på våra bangårdar, vi deltar aktivt i debatten om schysta arbetsvillkor i transportbranschen och deltar även i debatter om exempelvis förbättrad infrastruktur, vilket gynnar både gods- och passagerartrafiken som det svenska näringslivet.

Vi arbetar aktivt för rättvisa förutsättningar för verksamheten med fokus på en väl fungerande infrastruktur till rätt pris, en sund konkurrens i branschen där alla följer lagar och regler samt ett fungerande arbetssätt mellan Trafikverket och operatörerna. Arbetet drivs i samarbete med Branschföreningen Tågoperatörerna och för klimatfrågorna inom nätverket Hagainitiativet.

Under året har tyngdpunkten fortsatt legat på infrastrukturen som är underinvesterad och i dåligt skick, samtidigt som Trafikverket fortsätter en successiv höjning av banavgifterna. Vi har arbetat för en miljörabatt på banavgiften som framgångsrikt har använts i Danmark. De här frågorna och andra frågor viktiga för branschen har också drivits i Almedalen där vi har varit närvarande för att delta i seminarier och träffa beslutsfattare.

Internt följer vi varje månad upp aktiviteter och nyckeltal inom vårt målområde Samhälle. Programmet Green Cargo Volontär har funnits sedan 2007. Det innebär att alla anställda har 8 timmar per år för ideellt arbete och för detta kompenseras vi med extra ledighet. Att lämna blod, leda knattefotboll, att besöka gamla och sjuka eller att vara mentor för en ung person är exempel på aktiviteter som anställda har använt volontärtimmar till.

Vår blogg Hållbar logistik drivs med syftet att skriva om miljö, teknik, logistik och transportpolitik. Bloggen har cirka 1 400 prenumeranter och under året publicerades 33 inlägg. Inläggen har bland annat beskrivit hur Green Cargos produktion fungerar och också kommenterat aktuella händelser.