Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan. Transportsektorn står för cirka 30 procent av CO2-utsläppen i Sverige och det är lastbilstransporter som ökar. Priskonkurrensen är tuff både för järnvägsföretag och seriösa lastbilsåkerier som vill satsa på både miljö och goda arbetsvillkor för chaufförerna. Vi och våra partners arbetar för en transportbransch vi alla kan vara stolta över, vi som kör och företagen som anlitar oss.

Vårt transportarbete sker till över 90 procent med eltåg, cirka fem procent med dieseltåg och ett par procent med lastbil. Vattenkraft och lättrullade stålhjul ger en klimatpåverkan som är mycket nära noll. Vi är ensamma om att erbjuda rikstäckande godstransporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.