Vårt transportarbete sker till över 90 procent med eltåg. Transporter med dieseltåg och lastbil står för mindre än fem procent var. Vattenkraft och lättrullade stålhjul ger en klimatpåverkan som är mycket nära noll. Därför är Green Cargo, som enda rikstäckande godstransportföretag, godkänt som Bra Miljöval för godstransporter. När klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och Regeringen satt mål för en fossilfri fordonsflotta år 2030 levererar Green Cargo storskaliga fossilfria transporter med eltåg redan idag.

Under 2016 har vi installerat en automatisk start-stoppfunktion på 62 av våra diesellok. Funktionen hjälper produktionen att kraftigt minska tomgångskörningen utan att påverka driftsäkerheten eller effektiviteten. Förutom att minska dieselförbrukning och klimatutsläpp så leder automatiken till en bättre arbetsmiljö med minskat buller och minskade dieselavgaser. Läs mer »

Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan. Transportsektorn står för cirka 30 procent av CO2-utsläppen i Sverige och det är lastbilstransporter som ökar. Priskonkurrensen är tuff både för järnvägsföretag och seriösa lastbilsåkerier som vill satsa på både miljö och goda arbetsvillkor för chaufförerna. Vi och våra partners arbetar för en transportbransch vi alla kan vara stolta över, vi som kör och företagen som anlitar oss.