Fakturainformation

För att skicka en faktura till Green Cargo behöver den uppfylla vissa krav för att den ska godkännas. Om nedanstående krav inte uppfylls kommer fakturan returneras.

Information i fakturahuvud:
Referens Green Cargo: Förnamn Efternamn
Kostnadsställe: XXXX (fyra siffror)

Fakturaadress:
Green Cargo
FE 5084
838 77 Fröson

 

Teknisk fordonsinformation

Som leverantör till Green Cargo kan du få tillgång till teknisk information om våra lok- och vagnar. I vårt system kan du bland annat ta del av underhållsinstruktioner, fordonsritningar, underhållsplaner och andra dokument som är kopplade till våra fordon.
För frågor om behörighet till systemet, kontakta fordonsdok@greencargo.com.

Green Cargo Fordonsinformation »

 

Styrande dokument

Som leverantör till Green Cargo kan du få tillgång till dokument som innehåller information om vårt system för verksamhetsledning. Här finns styrande dokument så som beskrivningar, rutiner och checklistor, som du är behörig att se. För frågor om din behörighet vänder du dig till din normala affärskontakt (eller motsvarande) vid Green Cargo.

Green Cargo Dokument »

För att kunna läsa Green Cargo Dokument behövs Microsoft Explorer, version 4 eller högre, MS Word och Acrobat Reader.

 

Terminalhantering enheter

Då enhet (container, trailer eller dylikt) lyfts på vagn ska kunden, lyftleverantören eller annan samarbetspartner anmäla vilken enhet som lastats på respektive vagn. Rapportera dessa uppgifter till Green Cargos webbtjänst Terminalhantering Enhetslaster. För att erhålla inloggningsuppgifter kontaktar du Green Cargos Kundservice via 010 - 455 45 60.

Logga in på Terminalhantering Enhetslaster »

Manual »

 

Uppförandekod för leverantörer

Green Cargos uppförandekod för leverantörer fastställer de grundläggande krav vi har på våra leverantörer. Uppförandekoden omfattar samtliga leverantörer och dess underleverantörer samt övriga affärs- och samarbetspartners.

Green Cargos uppförandekod för leverantörer »