Det övergripande målet för dessa företag är marknadsmässig avkastning. Dessutom har regeringen identifierat policyfrågor där statligt ägda företag ska agera föredömligt. Det gäller bland annat jämställdhetsfrågor, miljö, mångfald, en frisk arbetsplats och företagets roll i samhället.

Näringsdepartementet arbetar framförallt med tre verktyg för att styra statliga bolag: styrelsesammansättning, revisorer och genomlysning. Green Cargos styrelse är utsedd av Näringsdepartementet.

Kraven på Green Cargos rapportering är i linje med dem som ställs på börsnoterade företag.


Bolagsordning

Här hittar du Green Cargos aktuella bolagsordning.

Bolagsordning Green Cargo (PDF) »


Nomineringsprocess

Green Cargo AB ägs till 100 procent av svenska staten. Nomineringsprocessen sker enligt principerna som beskrivs i statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017. 

Skriften kan laddas ner här »