VD: Ted Söderholm
Ägare: Svenska staten genom Näringsdepartementet
Styrelseordförande: Jan Sundling
Organisationsnummer: 556119-6436
VAT-nummer: SE556119643601
Omsättning 2018: 4,2 miljarder kronor
Rörelseresultat 2018: - 122 miljoner kronor
Medarbetare: 1 800
Volymer, nettotonkm 2018: 11 miljarder
Lok: 360
Vagnar: 5 000
Lastbil: Samarbete med 200 externa åkerier
Geografisk spridning: Green Cargos nätverk täcker hela landet och med partners når vi övriga Europa