Ted Söderholm
CEO
ted.soderholm@greencargo.com

 
Malin Fries,
Bolagsjurist
malin.fries@greencargo.comRichard Kirchner,
Marknadsdirektör
richard.kirchner@greencargo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Johansson, 
Finansdirektör 
erik.johansson@greencargo.com

Markus Gardbring, 
Direktör Operations
markus.gardbring@greencargo.com

 

 


Christian Möllefors 
tf IT-Direktör
christian.mollefors@greencargo.com


Michael Jansson,

tf HR-direktör
michael.jansson@greencargo.com