Med vår kompetenta och serviceorienterade personal utför vi snabb och säker stuffing och stripping, samordnar olika transportslag och erbjuder magasinering, lagerhållning och lyft.

Green Cargo har fast terminalverksamhet i Göteborg, dels på Gullbergsvassterminalen där vi utför all form av omlastning och stuffning/strippning dels på Göteborgs Kombiterminal där vi hanterar alla typer av intermodala tåg och enheter. Vi kan utifrån ett givet upplägg starta, driva eller köpa in terminalverksamhet eftersom vi har ett stort kontaktnät och lokal anknytning över hela Sverige.

Läs mer om vår terminalverksamhet i Göteborg »