Med vår kompetenta och serviceorienterade personal utför vi snabb och säker stuffing och stripping, samordnar olika transportslag och erbjuder magasinering, lagerhållning och lyft. Vi kan utifrån ett givet upplägg starta, driva eller köpa in terminalverksamhet eftersom vi har ett stort kontaktnät och lokal anknytning över hela Sverige.

Exempel på tjänster:

 • Lyft
 • Växling
 • Bromsprov
 • Funktionskontroll av vagnar
 • Enklare vagnsunderhåll
 • Lagring
 • Depå
 • Stuff/stripp
 • Rengöring
 • Elkoppling
 • Lagring av vagnar