Vårt erbjudande för intermodaltransport

  • Järnvägstransport av standardiserade lastbärare, enligt ILU
  • Lyft av lastbärare till och från järnvägsvagn.  


Extratjänster

  • Hämtning av lastbärare hos mottagare och/eller leverans av lastbärare hos mottagare med bil
  • Tidsstyrd hämtning och leverans av lastbärare med bil
  • Uppställning av lösa lastbärare på terminal för både längre och kortare perioder


Tidtabell

Med vår intermodala tidtabell kan du snabbt ta fram leveranstider och annan information om de drygt 40 terminaler och hamnar som vi trafikerar i Sverige och Norge. 
Se intermodala tidtabellen »


Lastbärare

I vår Godsvagnshandbok kan du läsa mer om vilka lastbärare som kan transporteras på järnväg.
Se Godsvagnshandboken »


Intermodal direktlinje

Mellan Trelleborg/Malmö och Stockholm Årsta erbjuder vi en direktlinje med 5 avgångar per vecka anpassade till internationella anslutningar i Skåne. Läs mer om Skåne - Årsta Direct »